Vergunning Drank- en Horecawet Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581HH 55
Publicatiedatum
16-10-2020
Einddatum
27-11-2020
Kaart behorende bij: Vergunning Drank- en Horecawet Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer Heijdemann voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café Heijdemann op het perceel Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser.
Datum bekendmaking 16 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.