Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterzandweg 17, 7588 PB Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PB 17
Publicatiedatum
26-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterzandweg 17, 7588 PB Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schaapskooi op het perceel Lutterzandweg 17, 7588 PB Beuningen.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.