Aanvraag omgevingsvergunning aan de zuidzijde van het rijwielpad Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan en aan de Kruisseltlaan

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 16
Publicatiedatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning aan de zuidzijde van het rijwielpad Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan en aan de Kruisseltlaan

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van bomen aan de zuidzijde van het rijwielpad Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan en aan de Kruisseltlaan.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.