Aanvraag om omgevingsvergunning Markeweg 91, 7582 BB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BB 91
Publicatiedatum
24-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Markeweg 91, 7582 BB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een schutting op het perceel Markeweg 91, 7582 BB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.