Aanvraag om omgevingsvergunning Bavelsweg 2, 7587 NP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NP 2
Publicatiedatum
24-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bavelsweg 2, 7587 NP de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen en herplanten van 2 beuken op het perceel Bavelsweg 2, 7587 NP de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.