Aanvraag omgevingsvergunning Stroothuizerweg 41, 7588 PD Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PD 41
Publicatiedatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Stroothuizerweg 41, 7588 PD Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van bomen op het perceel Stroothuizerweg 41, 7588 PD Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.