Besluit omgevingsvergunning Glanerbrugdijk 12, 7582 RC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582RC 12
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Glanerbrugdijk 12, 7582 RC Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van een bedrijfswoning, het bouwen van een uitbouw aan de zijgevel van de bedrijfswoning en het plaatsen van overkappingen aan de achterkant van de bedrijfswoning op het perceel Glanerbrugdijk 12, 7582 RC Losser.
Datum bekendmaking 14 juli 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.