Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4560 aan de Langenkamp in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4560
Publicatiedatum
01-07-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een winkelwagenstalling op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4560 aan de Langenkamp in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.