Melding Activiteitenbesluit Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PN 58
Publicatiedatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het starten van een bedrijf op het perceel Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.