Besluit omgevingsvergunning op diverse kadastrale percelen in het Dinkeldal

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser C 1028
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen in het Dinkeldal op percelen kadastraal bekend, gemeente Losser:
-    Kribbenbrug, sectie D, nummer 4654;
-    De groene staart, sectie C, nummer 1028;
-    De groene staart, sectie D, nummer 4621, 4627;
-    Keet’n Zwart, sectie D, nummer 2766;
-    Het Teusink, sectie C, nummer 1086;
-    Het Teusink, sectie D, nummer 7440, 8502, 7839, 7841 en 7418;
-    Bloemen, sectie H, nummer 4450, 5009, 3350, 8535, 4523, 8547, 8552, 8551, 8542, 8544, 8898, 8528, 8556 en 8562;
-    Horstkamp, sectie H, nummer 7989, 7988, 7987, 7986 en 7984.
Datum bekendmaking 9 juni 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.