Aanvraag om omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 22, 7586 CC Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CC 22
Publicatiedatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 22, 7586 CC Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport met een bovenverdieping op het perceel Pastoor van Laakstraat 22, 7586 CC Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.