Weigeringsbesluit Oldenzaalseveenweg ongenummerd in Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 7763

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser H 7763
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
21-10-2020

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing geweigerd van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor het houden van een Paasvuur voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Oldenzaalseveenweg ongenummerd in Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 7763.
Datum bekendmaking 9 september 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.