Verleende vergunning Wet op de kansspelen perceel De Poppe 38, 7587 GA De Lutte

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587GA 38
Publicatiedatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Wet op de kansspelen perceel De Poppe 38, 7587 GA De Lutte

Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

-    Wegrestaurant Scandinavian Losser, De Poppe 38, 7587 GA de Lutte voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten. ¹

Procedure

Datum bekendmaking 9 december 2020.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.