Aanvraag omgevingsvergunning Beverborgsweg 9, 7588 PA Beuningen.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PA 9
Publicatiedatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beverborgsweg 9, 7588 PA Beuningen.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verbouwen van een aardappelschuur op het perceel Beverborgsweg 9, 7588 PA Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.