Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Weigering stookontheffing Glanerbrugstraat 16, 7585 PL Glane

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PL 16
Publicatiedatum
05-10-2020
Einddatum
16-11-2020
Kaart behorende bij: Weigering stookontheffing Glanerbrugstraat 16, 7585 PL Glane

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing geweigerd voor het houden van een Paasvuur van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Glanerbrugstraat 16, 7585 PL Glane, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1579.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.