Stookontheffing Ruhenbergerweg 19, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RE 19
Publicatiedatum
07-10-2020
Einddatum
18-11-2020
Kaart behorende bij: Stookontheffing Ruhenbergerweg 19, 7586 RE Overdinkel

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Ruhenbergerweg 19, 7586 RE Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1239.
Datum bekendmaking 7 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.