Aanvraag omgevingsvergunning percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie E, nummers 3197, 3198 en 3199 nabij de Rhododendronlaan in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser E 3197
Publicatiedatum
14-10-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan om begrazing gedurende het hele jaar toe te staan op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie E, nummers 3197, 3198 en 3199 nabij de Rhododendronlaan in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.