Aanvraag om omgevingsvergunning Everlo 19, 7581 RD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581RD 19
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Everlo 19, 7581 RD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een dakkapel op het perceel Everlo 19, 7581 RD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.