Sloopmelding Lutterstraat 58, 7581 BV Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581BV 58
Publicatiedatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding Lutterstraat 58, 7581 BV Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een woning inclusief bijgebouw/berging op het perceel Lutterstraat 58, 7581 BV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.