Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 12A, 7587 LL de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LL 12
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 12A, 7587 LL de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Hanhofweg 12A, 7587 LL de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.