Aanvraag omgevingsvergunning De Pol 36, 7581 CZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 36
Publicatiedatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning De Pol 36, 7581 CZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een sprinkler installatie en ten behoeve daarvan 2-tal wateropslagtanks inclusief pomphuis op het perceel De Pol 36, 7581 CZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.