Sloopmelding perceel Wouwstraat 6, 7581 ER Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581ER 6
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding perceel Wouwstraat 6, 7581 ER Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Wouwstraat 6, 7581 ER Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.