Vastgestelde “Notitie karakteristieke panden centrum Losser”

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
09-01-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 de “Notitie karakteristieke panden centrum Losser” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

De gemeenteraad van Losser heeft op 16 december 2014 een ‘motie authentieke panden’ aanvaard. In deze motie wordt aan het college verzocht een regeling op te nemen voor bescherming/sloop van karakteristieke panden in het bestemmingsplan voor het centrum van Losser. Vervolgens is door Het Oversticht een inventarisatie verricht naar welke panden als ‘karakteristiek’ zijn aan te merken. Uiteindelijk is in de ‘Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser’ vastgelegd op welke wijze de karakteristieke gebouwen in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum planologisch worden beschermd. De notitie wordt geïmplementeerd in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum.

Procedure

De “Notitie karakteristieke panden centrum Losser” treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

De beleidsnota kan ook op www.overheid.nl worden bekeken.

Losser, 9 januari 2019

Publicatie
1.            De Week van Losser
2.            www.losser.nl  en www.overheid.nl

Bijlagen