Kennisgeving mobiel puinbreken Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-01-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

-    Oude Nijeweeme B.V.  Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen.
Periode: 24 december 2018 tot 24 februari 2019.
Verwachte hoeveelheid: 400 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.