Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
30-04-2019
Einddatum
11-06-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Maag, Lever en Darmstichting, Bernique Tool, Postbus 800, 3800 AV Amersfoort, voor het houden van een kledinginzamelingsactie in de gemeente Losser de maand juli, augustus of september van het jaar 2020.   
Datum bekendmaking 30 april 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.