Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
26-04-2019
Einddatum
07-06-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Avondvierdaagse Losser, mevrouw C. Nordkamp, Oosterhof 1, 7581 WN Losser voor het houden van de Avondvierdaagse van 11 juni 2019 tot en met 15 juni 2019 door het grondgebied van de gemeente Losser. ¹
Datum bekendmaking 26 april 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.