Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3723, toekomstig adres Poldermolen 7, 7587 SC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SC 7
Publicatiedatum
08-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3723, toekomstig adres Poldermolen 7, 7587 SC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woonhuis op het perceel met de kadastrale aanduiding G nummer 3723, op het toekomstig adres de Poldermolen 7, 7587 SC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.