Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Vereniging Paardrij Gehandicapten Oost, Lonnekerbrugstraat 125 A, 7547 AM Enschede voor het houden van een kledinginzamelingsactie in de gemeente Losser ten bate van bovenvermelde instelling in de maand januari, februari of maart van het jaar 2019.
Datum bekendmaking 23 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.