Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-02-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van elf bomen op het perceel Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.