Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 22, 7581 CG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CG 22
Publicatiedatum
04-12-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 22, 7581 CG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een praktijkruimte op het perceel Gronausestraat 22, 7581 CG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.