Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661 langs een deel van de Losserse Elsbeek

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 269
Publicatiedatum
03-07-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Natuurlijk inrichten van stroken langs een deel van de Losserse Elsbeek en het verbeteren van de stromingscondities van de beek op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.