Vergunning APV en bijzondere wetten gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Kaart behorende bij: Vergunning APV en bijzondere wetten gemeente Losser

Op grond van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer Flokstra van Flokstra & De Leeuw Uitvaartverzorging, gemachtigd door nabestaanden B.A.M. Grundel, M.J. Grundel en J.F.M. Grundel, voor het opgraven van het stoffelijk van de heer Albertus Hermannus Grundel, overleden op 28 november 1972 en begraven op de RK begraafplaats in Losser met het doel om te worden gecremeerd. ¹
Datum bekendmaking 26 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.