Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LB 1
Publicatiedatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van 3 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van een kassencomplex en beëindiging van de steenhandel alsmede het bestemmen van een aantal karakteristieke gebouwen aan de Austweg te De Lutte en het planologisch mogelijk maken van een woning aan het Peulkespad te de Lutte.

 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening  Austweg-Peulkspad de Lutte” kan met ingang van 4 april 2019 tot en met 15 mei 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via  op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Losser, 3 april 2019

 

Publicatie
1.            De week van Losser

2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen