Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
18-07-2019
Einddatum
29-08-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Herman Poorthuis voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Bruegheliaans festijn in Losser op de volgende dagen en tijden:
-    Donderdag 22 augustus 2019 van 17:00 uur tot 00:00 uur;
-    Vrijdag 23 augustus 2019 van 10:00 uur tot 01:00 uur;
-    Zaterdag 24 augustus 2019 van 10:00 uur tot 01:00 uur;
-    Zondag 25 augustus 2019 van 13:00 uur tot 21:00 uur. 
Datum bekendmaking 18 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.