Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517 aan de Gildehauserweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 8517
Publicatiedatum
31-07-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het tijdelijk inrichten van een zanddepot op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517 aan de Gildehauserweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.