Verleende vergunning APV en bijzondere wetten gelopen door de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AK 4
Publicatiedatum
22-10-2019
Einddatum
03-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten gelopen door de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Loopgroep De Lutte voor het houden van het evenement ‘Snertloop 2019’ waarbij een route wordt gelopen door de Lutte op zondag 1 december 2019. ¹
Datum bekendmaking 22 oktober 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.