Aanvraag om omgevingsvergunning Sterkerstraat 18, 7586 CX Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CX 18
Publicatiedatum
30-10-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sterkerstraat 18, 7586 CX Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verlengen van een carport op het perceel Sterkerstraat 18, 7586 CX Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.