Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkstraat 30, 7581 AB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AB 30
Publicatiedatum
30-10-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkstraat 30, 7581 AB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 13 appartementen op het perceel Kerkstraat 30, 7581 AB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.