Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie C, nummer 1239, inrichting de Kunne

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie C, nummer 1239, inrichting de Kunne

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Inrichting de Kunne op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie C, nummer 1239.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.