Besluit buiten behandeling op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 1940 aan de Honingloweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser H 1940
Publicatiedatum
20-09-2019
Einddatum
01-11-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 1940 aan de Honingloweg in Losser.
Datum bekendmaking 20 september 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.