Ontwerp-bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AB 30
Publicatiedatum
02-01-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 3 januari 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerpbestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de Kerkstraat 30 in Losser 13 appartementen te realiseren.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 30, Losser kan met ingang van 3 januari 2019 tot en met 13 februari 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 27 december 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant