Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 5
Publicatiedatum
11-06-2019
Einddatum
23-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:

Beschrijving

Het houden van het evenement ‘Night @ Italy’ op zaterdag 15 juni 2019 van 20:00 uur tot 24:00 uur aan het Kerkenbospad 5, 7587 NH in de Lutte.
Datum bekendmaking 11 juni 2019.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.