Aanvraag om omgevingsvergunning Dubbeleweg 7, 7586 RA Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RA 7
Publicatiedatum
11-06-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dubbeleweg 7, 7586 RA Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Dubbeleweg 7, 7586 RA Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.