Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SC 10
Publicatiedatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”

Met ingang van donderdag 29 augustus 2019 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”, met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp17ph02-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen op het terrein van de voormalige camping en in de omzetting van de voormalige bedrijfswoning in een reguliere woning aan de Tiekenveenweg 10 te Overdinkel. Verder voorziet het plan in de aanleg van een recreatief fiets- en wandelpad tussen de Tiekenveenweg en Duitsland.

Inzien bestemmingsplan

Het plan kan met ingang van donderdag 29 augustus gedurende 6 weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

 

Bijlagen