Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Hoofdstraat 226, 7586 BX Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586BX 226
Publicatiedatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Hoofdstraat 226, 7586 BX Overdinkel

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het veranderen van het bedrijf op het perceel Hoofdstraat 226, 7586 BX Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.