Aanvraag om omgevingsvergunning Sportlaan 66, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 66
Publicatiedatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sportlaan 66, 7581 BZ Losser

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Sportlaan 66, 7581 BZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.