Verleende vergunning APV en bijzondere wetten aan de Brinkstraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten aan de Brinkstraat in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer J. van Raaij, om vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en andere zoetwaren op de parkeerplaats aan de Brinkstraat, van 23 december 2019 tot en met 31 december 2019 van 09:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van 25 en 26 december 2019.
Datum bekendmaking 19 november 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.