Onherroepelijk bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RC 8 a
Publicatiedatum
21-11-2019
Kaart behorende bij: Onherroepelijk bestemmingsplan  “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden:

Beschrijving

“Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” (NL.IMRO.0168.BP0010PH03-0401)

Het bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” is door de gemeenteraad op 17 september 2019 ongewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van donderdag 7 november 2019 onherroepelijk is geworden.

Procedure

Het bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” gaat uit van de bouw van één grondgebonden nultredenwoning, alsmede het wijzigen van de bestemming “agrarisch” van een drietal als tuin in gebruik zijnde percelen in een woonbestemming (tuin behorende bij een drietal woningen).

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Losser, 20 november 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,

drs. J. van Dam, ir. C.A.M. Kroon

Bijlagen