Aanvraag om omgevingsvergunning Braakstraat 20, 7581 EZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 20
Publicatiedatum
27-02-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Braakstraat 20, 7581 EZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van een oude opslagruimte door een nieuwe schuur op het perceel Braakstraat 20, 7581 EZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.