Besluit omgevingsvergunning Nijenhaerweg 25, 7588 RA Beuningen.

Type bekendmaking
kapvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RA 25
Publicatiedatum
14-06-2019
Einddatum
26-07-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Nijenhaerweg 25, 7588 RA Beuningen.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van vier Hollandse eiken op het perceel Nijenhaerweg 25, 7588 RA Beuningen.
Datum bekendmaking 14 juni 2019.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.